x

O 'PACOTE DE BONDADES' DE DILMA

​As propostas da presidente para engajar as bases sociais e tentar conter o impeachment