Imagem de carregamento

Wuqing

Tianjin

TIANJIN

Hexi

Binhai

Haibin

Mar Amarelo

10 km

TIANJIN

Hexi

Binhai

Haibin

RÚSSIA

China

Tianjin

Mar Amarelo

ÍNDIA

10 km

Folha